Wellness analiza

KVANTUM

Wellness analiza Quantum uređajem zasnovana je na Kvantnoj medicini, koja predstavlja objedinjenje energetske i moderne, komplementarnih i alternativnih grana medicine. U zadnjih par decenija kvantna medicina se razvila zahvaljujući otkrićima telesnog elektro-magnetizma i zasniva se na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja i da zdravi organi ili delovi tela šalju zdrave vibracije (frekvencije), za razliku od bolesnih izobličenih talasa.

Zahvaljujući modernoj tehnologiji danas smo u mogućnosti da merimo te vibracije a zatim da ih terapeutski korigujemo. Stimulusi, elektromagnetni impulsi, frekvencije, koji se šalju u telo u toku terapije zapravo stimulišu telo na samoizlečenje. Ljudsko telo se sastoji od velikog broja ćelija koje kontinuirano rastu, razvijaju se, diferenciraju i umiru, ali se i neprestano regenerišu kroz sopstvenu deobu.

U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u minuti, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija.

Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a superbrzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa. Ti talasi koje naše telo emituje su pokazatelj stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: zdravo, manje zdravo, bolesno, itd. Kvantna (quantum) medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih izvanjezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima, konačno promenama u samoj ćeliji i organu koji ona čini. Jednostavno, ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma.

Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu u kompjuter koji ih potom procesira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih vrednosti, a eventualni poremećaji se objašnjavaju kao klinička slika.

Quantum Resonance Magnetic Analyser je mašina koja spaja high-tech inovacije medicinskih projekata, bio-informatiku, elektrotehniku, kibernetiku, elektroniku, komjuterske tehnologije ali i druge nauke.

Koristeći kvantnu medicinu kao osnovu, primenjuje naprednu elektronsku opremu za prikupljanje najtananijih elektromagnetnih signala u potrazi za abnormalnostima u radu organa ljudskog tela. Služi za analizu i testiranje, utvrđivanje zdravstvenog stanja i otkrivanje glavnih problema, kao i za davanje standardnih preventivnih preporuka. Ovaj uređaj je time individualni vodič i zdravstveni konsultant za celo telo a njene prednosti su neinvazivnost, praktičnost, jednostavnost, trajnost, ekonomičnost.

Ako imate bilo kakva pitanja ili želite zakazati konsultacije, to možete učiniti na tel: 060-555-1755