Ultra zvučna kavitacija

kavitacija

Ultrazvučna kavitacija masnih ćelija je metod parcijalnog uklanjanja masnih naslaga i celulita ultrazvukom To je neinvazivna i bezbolna terapija koja omogućava brzo, sigurno i efikasno preoblikovanje tela. Važno je napomenuti da se kavitacijom uništavaju lokalizovane masne naslage i da to nikako nije metod za rešavanje problema preterane gojaznosti.

Kavitacija se javlja pri vrlo niskim frekvencijama i njen učinak opada sa povišenjem frekvencije.

Zbog toga sonde za kavitaciju rade na niskofrekventnom ultrazvuku. 

Ultrazvuk je zvuk čija je frekvencija iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uho, a koja iznosi 20 kHz i više. U medicini se koristi ultrazvuk jačine od 2 do 18 MHz-a. Eksperimenti kao i kliničko iskustvo nisu dokazali da ultrazvuk pri optimalnom korišćenju izaziva oštećenja tkiva. Komitet Svetske Zdravstvene Organizacije je na osnovu dugogodišnjih ispitivanja i istraživanja dozvolio primenu ultrazvuka u medicinske svrhe. Ovaj metod je bezbedan i može se upotrebljavati u pravilnim dijagnostičkim i terapijskim indikacijama. Štetno dejstvo ultrazvuka koji se na ovaj način upotrebljava nije dokazano.

To važi i za metode ultrazvučne kavitacije u kojima se koristi niskofrekventni ultrazvuk. Sonda aparata za kavitaciju emituje talase na frekvenci od 28 – 32 kHz, što znači da je energija ovog elektromagnetnog zračenja značajno manja čak i od energije medicinskog ultrazvuka. Tokom prolaska ultrazvučnih talasa kroz tkiva njihova se energija delom pretvara u toplotnu energiju. Razvijanje toplote je najjače kod tkiva sa visokim koeficijentom apsorpcije kao što su kosti, a nizak je kod tečnosti kao što je npr. plodova voda. Zbog toga se, predostrožnosti radi, pri metodi ultrazvučne kavitacije izbegava direktno usmeravanje sonde ka kostima i zglobovima.

Pri metodu ultrazvučne kavitacije, ultrazvučni talasi prodiru do tačno određene dubine tkiva i deluju samo na masne ćelije u toj regiji, što osigurava selektivnost metode.

Dubina prodiranja je dovoljno mala, pa su unutrašnji organi zaštićeni.  
Masnoća iz masnih ćelija se u obliku triglicerida izliva u međućelijski prostor gde se pod uticajem enzima razgrađuje (lipoliza) do glicerola i viših masnih kiselina. Oslobođeni glicerol koji je rastvorljiv u vodi preko limfnog sistema ulazi u metabolitičke procese za dobijanje energije, a nerastvorne više masne kiseline putuju u jetru, gde se razgrađuju kao svaka druga masna kiselina uneta hranom.

Važno je napomenuti da deo razgradjene masnoce „putuje“ kroz organizam u vidu lipoproteina i mora da bude potrošen aerobnom fizickom aktivnošcu; u suprotnom, opet ce se nagomilati na drugim delovima tela.Količina oslobođenih triglicerida je mala, pa ne dolazi po značajnog podizanja nivoa triglicerida u krvi.

Pošto organizmu treba vremena da hidrolizuje otpuštene trigliceride i da izbaci sve produkte raspada masnih ćelija, kao i da preradi i eliminiše oslobođene masne kiseline, razmak između dva tretmana je minimum 5-7 dana. Trajanje tretmana je maksimalno 40 minuta, što je dozvoljena gornja granica izloženosti ultrazvuku ove frekvencije i intenziteta.

Kombinovanje kavitacije s vakumom nudi brojne prednosti.

Vakum stvara kožni nabor koji se utisne u aplikator što znatno povećava selektivnost i efikasnost terapije. Ultrazvuk deluje samo u kožnom naboru, a pritisak na tkivo je nadgledan i konstantan. Takođe, kombinacija kavitacije ili vakuumske kavitacije sa limfnom drenažom je jedan od preduslova za efikasan učinak.

Ovom metodom uspešno se tretiraju regije kao što su stomak, zadnjica, bedra, bokovi, unutrašnje strane kolena, nadlaktice i slično.

Usled razvijanja toplote pri ovoj metodi, ali i zbog efekta trenja dolazi do blagog zagrevanja kože na mestu dodira sa sondom aparata, pa je za vreme postupka kavitacije moguće osetiti blago peckanje i toplotu na tretiranom delu tela. Neposredno nakon tretmana moguća je pojava blagog crvenila koje prolazi u roku od 2-72 sata.

Budući da organizmu treba vremena da preradi i eliminiše oslobođene masne ćelije, razmak između dva tretmana treba biti najmanje 5 dana. Najčešće su potrebna tri do pet tretmana, rezultati su vidljivi već nakon prvog za vreme se gubi od 2 – 5cm.

Upravo zbog činjenice da se kavitacijom „razbijene“ masne ćelije iz organizma izlučuju putem limfnog sisema, tretman kavitacije je potrebno kombinovati sa tretmanom koji ce pospešiti limfni tok.

Tretmani se rade jednom u sedam do deset dana, sa pratećom obaveznom limfnom drenažom.

Kavitacija odnosno ultrazvučna liposukcija posebno je namenjena:

  • preoblikovanju lokalizovane masnoće (stomak, kolena, bokovi, butine, zadnjica, ruku)
  • smanjenju naslaga celulita
  • reaktivaciji lokalne cirkulacije i ishrane kože
  • poboljšanju kvaliteta kože i vezivnog potkožnog tkiva.

Za koga je kavitacija?

Kavitacija je prava metoda za Vas ako pripadate grupi zdravih žena i muškaraca, svih godina, prosecne telesne težine, koji ne mogu da se oslobode izvesnih upornih naslaga, a uprkos dijetama ili vežbanju, a ne želete da se podvrgnete rizicima, troškovima i oporavku kod hirurške liposukcije.

Koliko traju rezultati?

Izmereni gubitak se ne vraća, jer se te uništene masne celije ne regenerišu, te tako ne postoji opasnost od tzv. „jo-jo“ efekta. Svakim narednim tretmanom telo se sve više i lepše reoblikuje, a takodje i još mesec dana posle poslednjeg tretmana (od 4 do 8 potrebno u proseku). Poželjno je samo da se narednih dana kombinuju: povecan unos tecnosti, racionalna ishrana i fizicka aktivnost.

Napomena: potrebna fizicka aktivnost se može delom nadomestiti niskofrekventnim elektro-stimulacijama odgovarajucih mišicnih grupa, što dovodi do ubrzanog sagorevanja oslobodjene masti. Precizno odstranjivanje lokalnih masnih naslaga; rezultati su individualni, ali vidljivi vec nakon prvog tretmana.

Zakažite sastanak i počnite već od danas gubiti težinu. Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite zakazati sastanak,
nazovite 060-555-1755.